کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی 1400

16th Minimally Invasive Surgeries & Techniques International Congress

جراحی و لاپاراسکوپی در ایران هم راستای جهان پیشرفت کرده است
رئیس شانزدهیمن کنگره بین المللی جراحی های و تکنیک های کم تهاجی گفت: رشته جراحی و لاپاراسکوپی در ایران هم راستای پیشرفت دیگر کشورهای جهان پیش رفته است و این موفقیت های پزشکی ارزش واقعی برای هر کشوری است. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر حسین سعیدی مطهر؛ رئیس شانزدهیمن کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجی در افتتاحیه این کنگره در دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد: باید اقداماتی که طی سالهای اخیر با تلاش بسیار و با وجود شرایطی که حاکم است در رشته جراحی و لاپاراسکوپی انجام شده، ارج گذاشته شود.
وی ادامه داد: رشته جراحی و لاپاراسکوپی در ایران هم راستای دیگر کشورهای جهان پیش رفته و این موفقیت های پزشکی، ارزش واقعی هر کشوری است.
دانشگاه علوم پزشکی ایران میزبان شانزدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی از چهارم الی ششم اسفند ۱۴۰۰ در مرکز همایش های رازی است.
به گفته دکتر محمد علی پکنه؛ دبیر علمی شانزدهیمن کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجی با وجود شرایط کرونا لازم بود بخشی از این کنگره به صورت حضوری و بخش دیگر نیز به صورت مجازی برگزار شود.

همکاران علمی کنگره بین المللی  جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی
     

 

 

ارتباط با ما

خ.ستارخان،خیابان نیایش،خیابان شهیدمنصوری،مرکزآموزشی تحقیقاتی جراحی های کم تهاجمی
تلفن:  64352127 - 21 - 98+    و  09358914626  

برگزار کنندگان

قطب علمی، آموزشی جراحی های درون بین ایران

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

Template Design:Dima Group