کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی 1400

16th Minimally Invasive Surgeries & Techniques International Congress

دبیر علمی شانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی :
لاپاراسکوپی به عنوان یک تکنیک پر کاربرد جراحی روبه پیشرفت است

جراحی و لاپاراسکوپی در ایران هم راستای جهان پیشرفت کرده است
رئیس شانزدهیمن کنگره بین المللی جراحی های و تکنیک های کم تهاجی گفت: رشته جراحی و لاپاراسکوپی در ایران هم راستای پیشرفت دیگر کشورهای جهان پیش رفته است و این موفقیت های پزشکی ارزش واقعی برای هر کشوری است.

برنامه های روزهای برگزاری کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی

راهنمای تهیه پوستر

همکار گرامی

ضمن تبریک پذیرش مقاله جنابعالی در "کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی" خواهشمند است موارد ذیل حتماً در تهیه پوستر رعایت شود:

همکاران علمی کنگره بین المللی  جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی
     

 

 

ارتباط با ما

خ.ستارخان،خیابان نیایش،خیابان شهیدمنصوری،مرکزآموزشی تحقیقاتی جراحی های کم تهاجمی
تلفن:  64352127 - 21 - 98+    و  09358914626  

برگزار کنندگان

قطب علمی، آموزشی جراحی های درون بین ایران

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

Template Design:Dima Group