کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی 1400

16th Minimally Invasive Surgeries & Techniques International Congress

شانزدهمین کنگره جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی مورخ ۴ لغایت ۶ اسفند ماه؛ سالن همایش های بین المللی رازی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای امتیاز بازآموزی به شرح ذیل:
( در نظر داشته باشید هر شخص فقط میتواند هر روز یکی ازین برنامه ها را ثبت نام کند و فقط امتیاز همان مبحث بعد از ورود به برنامه و در پایان انجام آزمون برای ایشان منظور خواهد شد)

روز اول ۴ اسفند ماه:

کد 174616 سالن جراحی عمومی؛ دارای ۳ امتیاز بازآموزی

کد 177174 سالن جراحی توراکس؛ دارای ۳ امتیاز بازاموزی

کد 177183 سالن جراحی اطفال؛ دارای ۲.۵ امتیاز بازاموزی


روز دوم ۵ اسفند ماه:

کد 177198 سالن جراحی عمومی؛ مباحث تیروئید؛ پاراتیروئید؛ هرنی هیاتال؛ دارای ۲.۷۵ امتیاز بازاموزی

کد 177207 سالن جراحی عمومی؛ مبحث هرنی؛ دارای ۳ امتیاز بازاموزی

کد 174617 سالن جراحی عمومی؛ مبحث اندوکرین؛ دارای ۳ امتیاز بازآموزی


روز سوم ۶ اسفندماه

کد 174618 سالن جراحی عمومی؛ مبحث کولورکتال؛ دارای ۳ امتیاز بازآموزی

کد 177235 سالن جراحی عروق؛ دارای ۲.۷۵ امتیاز بازآموزی

ارتباط با ما

خ.ستارخان،خیابان نیایش،خیابان شهیدمنصوری،مرکزآموزشی تحقیقاتی جراحی های کم تهاجمی
تلفن:  64352127 - 21 - 98+    و  09358914626  

برگزار کنندگان

قطب علمی، آموزشی جراحی های درون بین ایران

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

Template Design:Dima Group