کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی 1400

16th Minimally Invasive Surgeries & Techniques International Congress

شانزدهمین کنگره جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی مورخ ۴ لغایت ۶ اسفند ماه؛ سالن همایش های بین المللی رازی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران

اعضاء تیم اجرایی کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی

 


دکتر فولاد اقبالی دبیر اجرایی

 


خانم جعفری

 محدثه پیشگاه رودسری

 مهندس رسول زارعی

 


خانم باقریان

 


خانم اعظم سرابی

 آقای امیر اله دادی

 


خانم سیده سپیده حسینی

 


خانم میر

 

 

 

برنامه ها و تاریخ های مهم شانزدهمین کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی

30 مهر 1400 پایان ارسال مقالات
(ضمنا تاریخ دقیق در سایت ثبت نام ذکر خواهد شد)

4 و 5 و 6 اسفند زمان برگزاری کنگره

 

اعضاء تیم علمي
کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی

 


 رییس کنگره
جناب آقای دکتر حسین سعیدی مطهر

 


دبیر کمیته علمی
جناب آقای دکتر محمدعلی پکنه

 

 

 


دبیر کمیته جراحی درون بین
دکتر سعید صفری 


 

 


مسئول کمیته علمی گروه جراحی توراکس(قفسه سینه)
جناب آقای دکتر شادمهر

 

 
مسئول کمیته علمی گروه جراحی اطفال
سرکار خانم دکتر مهاجر زاده

 

 
مسئول کمیته گروه جراحی کولورکتال
جناب آقای دکتر عالم رجبی

 

 
مسئول کمیته علمی گروه جراحی عروق
جناب آقای دکتر مدقق

 

 

 

این کنگره در محورهای مختلف برگزار می شود از جمله:

جراحی عمومی
جراحی های درون بین
جراحی عروق
جراحی کولورکتال
جراحی توراکس
جراحی اطفال
جراحی سرطان
و..

ارتباط با ما

خ.ستارخان،خیابان نیایش،خیابان شهیدمنصوری،مرکزآموزشی تحقیقاتی جراحی های کم تهاجمی
تلفن:  64352127 - 21 - 98+    و  09358914626  

برگزار کنندگان

قطب علمی، آموزشی جراحی های درون بین ایران

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

Template Design:Dima Group