کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی 1400

16th Minimally Invasive Surgeries & Techniques International Congress

اعضاء تیم اجرایی کنگره بین المللی جراحی ها و تکنیک های کم تهاجمی

 


دکتر فولاد اقبالی دبیر اجرایی

 


خانم جعفری

 محدثه پیشگاه رودسری

 مهندس رسول زارعی

 


خانم باقریان

 


خانم اعظم سرابی

 آقای امیر اله دادی

 


خانم سیده سپیده حسینی

 


خانم میر

 

 

 

ارتباط با ما

خ.ستارخان،خیابان نیایش،خیابان شهیدمنصوری،مرکزآموزشی تحقیقاتی جراحی های کم تهاجمی
تلفن:  64352127 - 21 - 98+    و  09358914626  

برگزار کنندگان

قطب علمی، آموزشی جراحی های درون بین ایران

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

Template Design:Dima Group